مشخصات دوره:

مدرس: علی عباسی

مخاطبان: دانش آموزان و دانشجویان و علاقه مندان به مطالعه و موفقیت

تاریخ شروع: 21 تیرماه1401 تخفیف