آموزش مهارتهای زندگی ، رشد فردی و موفقیت (ویژه کرج و حومه)

 

 

دوره آموزشی راز مطالعه موثر ( ت.ت.ت )

تندخوانی ، تقویت حافظه ، تمرکز حواس 

*****

50% -
جدید

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک کنید! 

می خواهم در دوره شرکت نمایم