« جدول زمان بندی و عناوین دوره های آموزشی مهارتهای زندگی و رشد فردی و موفقیت »

(ویژه کــــــرج و حومه)

جدول زمان بندی و ثبت نام دوره ها

فرم ثبت نام دوره های آموزشی ویژه محمدشهر و حومه ( آذر ماه  1402) |گروه الف|

شروع ثبت نام: از  15 آبان 1402

ظرفیت محدود!    جا نمونی…!

مرحله 1 از 3 - مشخصات فردی

مشخصات فردی:(الزامی)
شماره رهگیری:
جنسیت:(الزامی)
آدرس محل سکونت: * صرفا برای تعیین نزدیکترین محل برگزاری کلاس ها(الزامی)
Hidden
YYYY slash MM slash DD

مدرس دوره چه کسی است؟

علی عباسی |

مدرس مهارتهای رشد فردی،موفقیت و قوانین معنوی موفقیت 

رزومه مدرس علی عباسی

راز تیوان1عناوین دوره های آموزشی آذرماه 1402 (گروه الف)

.................................

مهارت مثبت اندیشی و تغییر افکار:

آنچه که در جلسه مثبت اندیشی خواهید آموخت!

تاریخ برگزاری: پنجشنبه | آذرماه

مدت جلسه: 80 دقیقه

مبلغ جلسه:  100 هزار تومان

تخفیف ویژه: 61 هزار تومان

مبلغ قابل پرداخت : 39 هزار تومان

دوره آموزشی مثبت اندیشی

آنچه که در جلسه کنترل استرس و نگرانی خواهید آموخت!

تاریخ برگزاری: یکشنبه |آذرماه

مدت جلسه: 80 دقیقه

مبلغ جلسه:  100 هزار تومان

تخفیف ویژه: 61 هزار تومان

مبلغ قابل پرداخت : 39 هزار تومان

آنچه که در جلسه زنان شاد و خانواده خواهید آموخت!

تاریخ برگزاری: سه شنبه |آذرماه

مدت جلسه: 80 دقیقه

مبلغ جلسه:  100 هزار تومان

تخفیف ویژه: 61 هزار تومان

مبلغ قابل پرداخت : 39 هزار تومان

آنچه که در جلسه برقراری ارتباط موثر و جذابیت خواهید آموخت!

تاریخ برگزاری: یکشنبه |آذرماه

مدت جلسه: 80 دقیقه

مبلغ جلسه:  100 هزار تومان

تخفیف ویژه: 61 هزار تومان

مبلغ قابل پرداخت : 39 هزار تومان

آنچه که در جلسه افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس خواهید آموخت!

تاریخ برگزاری: سه شنبه | آذرماه

مدت جلسه: 80 دقیقه

مبلغ جلسه:  100 هزار تومان

 تخفیف ویژه: 61 هزار تومان

مبلغ قابل پرداخت : 39 هزار تومان

آنچه که در جلسه مهارت زندگی هدفمند و با انگیزه خواهید آموخت!

تاریخ برگزاری: پنجشنبه | آذرماه

مدت جلسه: 80 دقیقه

مبلغ جلسه:  100 هزار تومان

تخفیف ویژه: 61 هزار تومان

مبلغ قابل پرداخت : 39 هزار تومان

دوره آموزشی هدفگذاری فانوس دریایی

آنچه که در جلسه تکنیک های رسیدن به خواسته ها با قانون جذب1 خواهید آموخت!

تاریخ برگزاری: سه شنبه | آذرماه

مدت جلسه: 80 دقیقه

مبلغ جلسه:  150 هزار تومان

 تخفیف ویژه: 101 هزار تومان

مبلغ قابل پرداخت : 49 هزار تومان

آنچه که در جلسه تکنیک های رسیدن به خواسته ها با قانون جذب 2 خواهید آموخت!

تاریخ برگزاری: پنجشنبه | اذرماه

مدت جلسه: 80 دقیقه

مبلغ جلسه:  150 هزار تومان

 تخفیف ویژه: 101 هزار تومان

مبلغ قابل پرداخت : 49 هزار تومان

آنچه که در جلسه تکنیک های رسیدن به خواسته ها با قانون جذب3 خواهید آموخت!

تاریخ برگزاری: یکشنبه | اذرماه

مدت جلسه: 80 دقیقه

مبلغ جلسه:  150 هزار تومان

تخفیف ویژه: 101 هزار تومان

مبلغ قابل پرداخت : 49 هزار تومان

فرم ثبت نام دوره های آموزشی ویژه محمدشهر و حومه ( دیماه 1402) |گروه ب|

شروع ثبت نام: از 15 اذرماه1402

ظرفیت محدود!  جا نمونی…!

مرحله 1 از 3 - مشخصات فردی

مشخصات فردی:(الزامی)
شماره رهگیری:
جنسیت:(الزامی)
آدرس محل سکونت: * صرفا برای تعیین نزدیکترین محل برگزاری کلاس ها(الزامی)
Hidden
YYYY slash MM slash DD

مدرس دوره چه کسی است؟

علی عباسی |

مدرس مهارتهای رشد فردی،موفقیت و قوانین معنوی موفقیت 

رزومه مدرس علی عباسی

راز تیوان1عناوین دوره های آموزشی دیماه 1402 (گروه ب)

............................................

از شنبه!چگونه با تنبلی و اهمال کاری مقابله کنم؟

آنچه که در جلسه چگونه با تنبلی و اهمال کاری  خواهید آموخت!

تاریخ برگزاری: یکشنبه | دیماه

مدت جلسه: 80 دقیقه

مبلغ جلسه:  100 هزار تومان

تخفیف ویژه: 61 هزار تومان

مبلغ قابل پرداخت : 39 هزار تومان

دوره آموزشی مقابله با تنبلی از شنبه

آنچه که در جلسه مهارت تصمیم گیری و حل مسئله در زندگی خواهید آموخت!

تاریخ برگزاری: سه شنبه | دیماه

مدت جلسه: 80 دقیقه

مبلغ جلسه:  100 هزار تومان

تخفیف ویژه: 61 هزار تومان

مبلغ قابل پرداخت : 39 هزار تومان

آنچه که در جلسه مهارت شهرنشینی|چگونه یک شهروند و همسایه حرفه ای باشم؟ خواهید آموخت!

تاریخ برگزاری: پنج شنبه | دیماه

مدت جلسه: 80 دقیقه

مبلغ جلسه:  100 هزار تومان

تخفیف ویژه: 61 هزار تومان

مبلغ قابل پرداخت : 39 هزار تومان

آنچه که در جلسه خرید حرفه ای!چگونه خرید عالی با تخفیف عالی داشته باشم؟ خواهید آموخت!

تاریخ برگزاری:  یکشنبه | دیماه

مدت جلسه: 80 دقیقه

مبلغ جلسه:  100 هزار تومان

تخفیف ویژه: 61 هزار تومان

مبلغ قابل پرداخت : 39 هزار تومان

دوره آموزشی چگونه خرید عالی داشته باشیم

آنچه که در جلسه مهارت خود آگاهی و خودشناسی خواهید آموخت!

تاریخ برگزاری: سه شنبه | دیماه

مدت جلسه: 80 دقیقه

مبلغ جلسه:  100 هزار تومان

تخفیف ویژه: 61 هزار تومان

مبلغ قابل پرداخت : 39 هزار تومان

آنچه که در جلسه مهارت کنترل احساسات خشم و هیجانات خواهید آموخت!

تاریخ برگزاری:  پنج شنبه | دیماه

مدت جلسه: 80 دقیقه

مبلغ جلسه:  100 هزار تومان

تخفیف ویژه: 61 هزار تومان

مبلغ قابل پرداخت : 39 هزار تومان

آنچه که در جلسه مهارت های زندگی زناشویی و همسرداریی(1) خواهید آموخت!

تاریخ برگزاری:  یکشنبه | دیماه

مدت جلسه: 80 دقیقه

مبلغ جلسه:  150 هزار تومان

تخفیف ویژه: 101 هزار تومان

مبلغ قابل پرداخت : 49 هزار تومان

آنچه که در جلسه مهارت های زندگی زناشویی و همسرداریی(2) خواهید آموخت!

تاریخ برگزاری:  پنج شنبه |دیماه

مدت جلسه: 80 دقیقه

مبلغ جلسه:  150 هزار تومان

تخفیف ویژه: 101 هزار تومان

مبلغ قابل پرداخت : 49 هزار تومان

آنچه که در جلسه  مهارت های زندگی زناشویی و همسرداریی(3)خواهید آموخت!

تاریخ برگزاری:  یکشنبه | دیماه

مدت جلسه: 80 دقیقه

مبلغ جلسه:  150 هزار تومان

تخفیف ویژه: 101 هزار تومان

مبلغ قابل پرداخت : 49 هزار تومان

فرم ثبت نام دوره های آموزشی ویژه محمدشهر و حومه ( بهمن ماه) |گروه ج|

شروع ثبت نام: از 15 دیماه 1402

ظرفیت محدود!  جا نمونی…!

بزودی …

در حال برنامه ریزی و بارگزاری جدول زمانبندی دوره های آموزشی ویژه بهمن ماه 1402 هستیم.

از شکیبایی شما سپاسگزارم!