چرا تمارض نکنیم؟

چرا تمارض نکنیم؟ گاهی افراد خودشان دوست دارند بیمار بشوند لطفاً تمارض(اظهار کسالت) نکنید! در. ... ادامه مطلب

چرا بیمار می شویم؟

آیا تا به حال از خودتان پرسیدید که چرا بیمار می شویم؟ شايد اين سؤال. ... ادامه مطلب