چرا تمارض نکنیم؟

چرا تمارض نکنیم؟ گاهی افراد خودشان دوست دارند بیمار بشوند لطفاً تمارض(اظهار کسالت) نکنید! در. ... ادامه مطلب

باورهای منفی که سلامتی شما را به خطر می اندازد؟

 در مورد سلامتی و بیماریها چه افکار و باورهایی دارید؟ اجازه بدهید دراین جا به. ... ادامه مطلب